Suomen Teatteriopisto > Opetusta harrastajille > Opiskelu

Opiskelu

OPISKELU

Opintokokonaisuuksien aikana oppilas tutustuu teatteritaiteen perusteisiin ja teatterin eri muotoihin. Opetuksessa painotetaan vuorovaikutustaitojen harjoittamista ja osallistumista teatterinomaiseen ryhmässä tapahtuvaan toimintaan. Teatteri- ja roolileikkien avulla vahvistetaan oppilaan ilmaisu- ja havaintokyvyn kehittymistä. Työpajaopinnot syventävät teatteritaiteen ilmaisullista ja teknistä osaamista sekä teatteritietoutta.

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta (hyväksytty suoritus vaatii 75 % läsnäolon) ja vähintään 500 oppitunnista, jonka jälkeen on mahdollisuus saada päättötodistus. Koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.Opiskelu tapahtuu iltaopiskeluna klo 16:30 jälkeen maanantaista torstaihin.

Todistus arvosteluineen on mahdollista saada neljän lukukauden jälkeen. Muussa tapauksessa pyydetty todistus sisältää vain todistuksen oppilaana olosta ja suoritetuista kursseista.

Opintorekisteriote annetaan lukuvuoden päätyttyä.

TAVOITE

Tavoitteena on mm. kehittää oppilaan vuorovaikutustaitoja sekä rohkeutta ja kykyä ilmaista itseään ryhmässä, kehittää ja lisätä oppilaan herkkyyttä aistia, tuntea, kokea ja eläytyä näyttämöllisessä tilanteessa sekä toimia siinä kokonaisvaltaisesti läsnä olevana.
Opetuksessa lähestytään teatteri-ilmaisua näyttelijäntyöstä käsin.
Opetuksessa tärkeässä osassa ovat:

  • improvisaatio
  • kontakti- ja keskittymisharjoitukset
  • fyysinen ilmaisu
  • ääni- ja puheharjoitukset
  • roolianalyysi
  • näyttämöliikunta

Pidemmälle ehtineiden kanssa tehdään kohtausharjoitteita ja omia esityksiä. Koulun oppilaisiin on kiinnittänyt erityistä huomiota valtakunnalliset TV-kanavat sekä mainostoimistot ja siten oppilailla on ollut mahdollisuus päästä elokuviin, TV-sarjoihin, näytelmiin sekä mainosfilmeihin. Myös teatterit ovat löytäneet avustajia oppilaistamme.

Opetusta harrastajille
Ajankohtaiset:

Ei ajankohtaista tiedotettavaa tällä hetkellä.

© Suomen Teatteriopisto