Ammattiin ohjaava koulutus

Suomen Teatteriopisto antaa ammattiin ohjaavaa koulutusta kolmella opintolinjalla

Näyttelijäntyön peruslinja on ammattiin ohjaavaa koulutusta näyttelijän uralle aikoville. Kahdeksan kuukautta kestävän opetuksen tavoitteena on antaa lukuvuoden aikana opiskelijalle perustiedot ja -taidot itseilmaisuun sekä sen kehittämiseen ja harjoittamiseen. Tavoitteena on kehittää luovuutta, esiintymisrohkeutta ja ilmaisutaitoa työelämän haasteita silmälläpitäen.

Musiikkiteatteripainotteinen näyttelijäntyön peruslinja on ammattiin ohjaavaa koulutusta näyttelijän uralle aikoville. Kahdeksan kuukautta kestävän opetuksen tavoitteena on antaa lukuvuoden aikana opiskelijalle perustiedot ja -taidot itseilmaisuun sekä sen kehittämiseen ja harjoittamiseen. Tavoitteena on kehittää luovuutta, esiintymisrohkeutta ja ilmaisutaitoa työelämän haasteita silmälläpitäen. Tällä linjalla suurin painopiste on musiikkiteatterin eri osa-alueiden, kuten laulun ja tanssin, opiskelussa.

Näyttelijäntyön jatkolinjalle voivat hakea kaikki ne oppilaat, jotka ovat opiskelleet päätoimisesti yhden vuoden näyttelijäntyötä jossakin oppilaitoksessa. Opetus perustuu näyttelijäntyön perusvalmiuksien ylläpitämiseen ja uuden oppimiseen. Vuoden aikana näyttelijäntyöopintoja syvennetään valmistamalla kolme opinnäytetyötä. Näyttelijäntyön opettajina ja esitysten ohjaajina toimivat alan kokeneet ammattilaiset.

Hae mukaan tästä

AhlmanEdu ja Suomen Teatteriopisto ovat solmineet kumppanuussopimuksen, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki Suomen Teatteriopiston ammattiin ohjaavan koulutuksen uudet opiskelijat tulevat AhlmanEdun vapaan sivistystyön opiskelijoiksi. Opinnot järjestetään Tampereen keskustassa Tampereen Komediateatterin ja Suomen Teatteriopiston tiloissa.

Yhteisellä hallinnolla on leveämmät hartiat asioiden hoitamiseen ja kehittämiseen. Suomen Teatteriopiston opiskelijoille AlhmanEdun kautta järjestyy opiskelijahuoltoa, kouluterveydenhoito ja maksuton kouluruokailu.