Suomen Teatteriopisto
Suomen Teatteriopisto > Ammattiin ohjaava koulutus > Etusivu

Ammattiin ohjaava koulutus

Suomen Teatteriopisto antaa ammattiin ohjaavaa koulutusta kolmella opintolinjalla

Näyttelijäntyön peruslinja on ammattiin ohjaavaa koulutusta näyttelijän uralle aikoville. Kahdeksan kuukautta kestävän opetuksen tavoitteena on antaa lukuvuoden aikana opiskelijalle perustiedot ja -taidot itseilmaisuun sekä sen kehittämiseen ja harjoittamiseen. Tavoitteena on kehittää luovuutta, esiintymisrohkeutta ja ilmaisutaitoa työelämän haasteita silmälläpitäen.

Musiikkiteatteripainotteinen näyttelijäntyön peruslinja on ammattiin ohjaavaa koulutusta näyttelijän uralle aikoville. Kahdeksan kuukautta kestävän opetuksen tavoitteena on antaa lukuvuoden aikana opiskelijalle perustiedot ja -taidot itseilmaisuun sekä sen kehittämiseen ja harjoittamiseen. Tavoitteena on kehittää luovuutta, esiintymisrohkeutta ja ilmaisutaitoa työelämän haasteita silmälläpitäen. Tällä linjalla suurin painopiste on musiikkiteatterin eri osa-alueiden, kuten laulun ja tanssin, opiskelussa.

Näyttelijäntyön jatkolinjalle voivat hakea kaikki ne oppilaat, jotka ovat opiskelleet päätoimisesti yhden vuoden näyttelijäntyötä jossakin oppilaitoksessa. Opetus perustuu näyttelijäntyön perusvalmiuksien ylläpitämiseen ja uuden oppimiseen. Vuoden aikana näyttelijäntyöopintoja syvennetään valmistamalla kolme opinnäytetyötä. Näyttelijäntyön opettajina ja esitysten ohjaajina toimivat alan kokeneet ammattilaiset.