Näyttelijäntyön linjat

Suomen Teatteriopistossa opetus suuntautuu näyttelijäntyöhön ja se käsittää näyttelijäntyön kaikki osa-alueet: puhetekniikka, improvisaatio, kontaktiharjoitukset, teatterihistoria, dramaturgia, roolianalyysi, laulu, miekkailu, akrobatia ja tanssi. Koulutuksen tavoite on kehon, mielen ja terveen äänenkäytön yhteen liittäminen ja näin persoonallisen ja kokonaisvaltaisen ilmaisun muodostaminen. Lähtökohtana on oppilaan oman persoonallisuuden korostaminen sekä valmiuksien kehittäminen itseilmaisuun erilaisissa tilanteissa.

Lukuvuoden opetus jakautuu viiteen 6-7 viikkoa pitkään jaksoon. Viimeisessä jaksossa valmistetaan opinnäytetyönä näytelmä. Opiskelu on päätoimista, viitenä päivänä viikossa. 

Opetuksen päämääränä on antaa opiskelijalle sellaiset perusvalmiudet, että hänen jatko-opintoihin suuntautuva valintansa helpottuisi. Koulu antaa perusteet jatkokoulutukseen mm. ammattikorkeakouluun, Teatterikorkeakouluun, Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitokselle sekä eri alojen oppisopimuskoulutuksiin. Opiskelua voi jatkaa myös Suomen Teatteriopiston näyttelijäntyön jatkolinjalla.

Peruslinja

Opetuksen tavoitteena on antaa lukuvuoden aikana opiskelijalle perustiedot ja -taidot itseilmaisuun sekä sen kehittämiseen ja harjoittamiseen. Tavoitteena on kehittää luovuutta, esiintymisrohkeutta ja ilmaisutaitoa työelämän haasteita silmällä pitäen. 

Koulutuksen kesto on 1.9.2024-30.4.2025, Tampereella Sukkavartaankatu 9.

Opetettavia aineita ovat pääaine näyttelijäntyö sekä sitä sivuavat oppiaineet: improvisaatio, akrobatia, tanssi, laulu, puhetekniikka, näytelmäkirjallisuus ja teatterimiekkailu. Ainoat luennoitavat oppiaineet ovat teatterihistoria ja dramaturgia. Keväällä valmistetaan opinnäytetyö, jossa jokainen opiskelija pääsee näyttämään osaamistaan.

Opettajina ja esitysten ohjaajina toimivat alan kokeneet ammattilaiset.

Kevään hakuaika 1.2.-14.5.2024
Kesän hakuaika on 15.5.-23.7.2024

Hae mukaan tästä

 

Musiikkiteatterilinja

Opintojen aikana tutustutaan erilaisiin tanssityyleihin, opiskellaan laulua sekä saadaan opetusta näyttelijäntyössä ja sitä sivuavissa oppiaineissa: improvisaatio, naamioteatteri, puhetekniikka, musiikin teoria, näytelmäkirjallisuus, teatterihistoria ja dramaturgia. Opetuksen tavoite on tutustuttaa opiskelijat musiikkiteatterin eri lajeihin ja esitystraditioon sekä tietysti kartuttaa perustaitoja. 

Koulutuksen kesto on 1.9.2024-30.4.2025, Tampereella Sukkavartaankatu 9.

Syyslukukauden päätteeksi pidetään yhteiskonsertti ja keväällä valmistetaan opinnäytetyö, jossa koko ryhmä pääsee näyttämään osaamistaan.

Kevään hakuaika 1.2.-14.5.2024
Kesän hakuaika on 15.5.-23.7.2024

Hae mukaan tästä

 

Jatkolinja

Näyttelijäntyön jatkolinjalle voivat hakea kaikki ne oppilaat, jotka ovat opiskelleet päätoimisesti yhden vuoden näyttelijäntyötä jossakin oppilaitoksessa. 

Koulutuksen kesto on 1.9.2024-30.4.2025, Tampereella Sukkavartaankatu 9.

Opetus perustuu näyttelijäntyön perusvalmiuksien ylläpitämiseen ja uuden oppimiseen. Näyttelijäntyön peruslinjan oppeja syvennetään oppitunneilla sekä valmistamalla 2-3 opinnäytetyötä: satunäytelmä, komedia, nykydraama/klassikko. Näyttelijäntyön jatkolinjan aiempia opinnäytetöitä löytyy historia-sivulta.

Kevään hakuaika 1.2.-14.5.2024
Kesän hakuaika on 1.6.-23.7.2024

Hae mukaan tästä
Hakuajan päätyttyä hakija saa kutsun pääsykokeisiin.
Pääsykoepäivät:

Hakujakso 1.2.-14.5.2024: sunnuntai 9.6.2024 klo 10-18 Hovi 1
Hakujakso 15.5.-23.7.2024: sunnuntai 4.8.2024 klo 10-18 Hovi 1

Pääsykokeissa hakijan tulee näyttää ilmaisullista osaamistaan sekä halua ja valmiuttaan opiskella näyttelijäntyötä.

Koulutukseen hyväksytyille ilmoitetaan valinnasta viikon sisään pääsykokeesta.

Opetuksen hinta 4100 € (sis. lounaan lähiopetuspäivinä).