Suomen Teatteriopisto
Suomen Teatteriopisto > Ammattiin ohjaava koulutus > Opiskelu

Opiskelu

OPETUKSEN SISÄLTÖ JA MENETELMÄT

Opetus perustuu näyttelijäntyön opetukseen ja se käsittää näyttelijäntyön kaikki osa-alueet: puhetekniikka, improvisaatio, kontaktiharjoitukset, teatterihistoria, dramaturgia, roolianalyysi, laulu, miekkailu, näyttämöliikunta, akrobatia ja tanssi.

Opetus suuntautuu näyttelijäntyöhön. Koulutuksen tavoite on kehon, mielen ja terveen äänenkäytön yhteen liittäminen ja näin persoonallisen ja kokonaisvaltaisen ilmaisun muodostaminen. Lähtökohtana on oppilaan oman persoonallisuuden korostaminen sekä valmiuksien kehittäminen itseilmaisuun erilaisissa tilanteissa.

Opetuksessa tutustutaan roolityön perusteisiin ja tekstien analyyttiseen lukemiseen sekä tehdään kohtausharjoituksia. Opiskelijat opettelevat arvioimaan omaa ja muiden ilmaisua. Lisäksi opetellaan aktiivista ja luovaa asennetta taiteelliseen työhön.

Lukuvuoden opetus jakautuu viiteen 6-7 viikkoa pitkään jaksoon. Viimeisessä jaksossa valmistetaan opinnäytetyönä näytelmä. Opiskelu on päätoimista, viitenä päivänä viikossa.

 

NÄYTTELIJÄNTYÖN PERUS- JA JATKOLINJAN OPETTAJAT 2019-2020

Haukka Jevgeni, näyttelijäntyö ja peruslinjan ohjaava opettaja
Junttu Juha, laulu
Karjalainen Petra, laulu
Ola Tuominen, näyttelijäntyö
Marja Suurpalo, puhetekniikka
Numminen Ari, tanssi ja musiikkiteatterilinjan ohjaava opettaja
Ojala Teemu, teatteri tutuksi ja näytelmäkirjallisuus
Pohjoismäki Saara, tanssi
Raipia Panu, jatkolinjan ohjaava opettaja
Selo Capri, laulu
Suhonen Hanna-Riikka, näyttelijäntyö
Teinilä Jenna, improvisaatio
Urvikko Annika, akrobatia

JATKO-OPISKELU

Opetuksen päämääränä on antaa opiskelijalle sellaiset perusvalmiudet, että hänen jatko-opintoihin suuntautuva valintansa helpottuisi. Koulu antaa perusteet jatkokoulutukseen mm. Taiteen ja viestinnän oppilaitoksiin, Teatterikorkeakouluun, Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitokselle sekä eri alojen oppisopimuskoulutuksiin. Opiskelua voi jatkaa myös Suomen Teatteriopiston näyttelijäntyön jatkolinjalla.

Näyttelijäntyön jatkolinjalle voivat hakea kaikki ne oppilaat, jotka ovat opiskelleet päätoimisesti yhden vuoden näyttelijäntyötä jossakin oppilaitoksessa. Opetus perustuu näyttelijäntyön perusvalmiuksien ylläpitämiseen ja uuden oppimiseen.