Suomen Teatteriopisto
Suomen Teatteriopisto > Opetusta harrastajille > Opiskelu

Opiskelu

OPISKELU

Kaikki opetus on ryhmäopetusta, joten alusta asti kiinnitetään huomiota vuorovaikutustaitojen ja ryhmätyötaitojen vahvistamiseen ja kehittämiseen. Teatteriesityksen avulla oppilasta motivoidaan työskentelemään pitkäjänteisesti.

Oppilasta kannustetaan kokeilemaan teatterin eri keinoja ja rohkaistaan oppilasta löytämään omia vahvuuksiaan.
Myöhemmässä vaiheessa oppilasta myös ohjataan havainnoimaan teatteria osana yhteiskuntaa.

Opintojensa aikana oppilas tutustuu teatterin kaikkiin osa-alueisiin. Valinnaisten opintokokonaisuuksien kautta hän voi syventää osaamistaan esimerkiksi näyttelijän työssä.

Opettaja päättää lukukauden alussa opintokokonaisuuden, jota ryhmä opiskelee.  Opetussuunnitelmasta löytyy jokaisen opintokokonaisuuden tavoitteet ja sisällöt.

Laajan teatteritaiteen opetus Suomen Teatteriopistossa  toteutetaan  Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan.